14/08/2018 Stichting Kat in Nood

Stichting Kat in Nood

Stichting Kat in Nood is een landelijk werkende organisatie die zich inzet voor katten. Hun opvang in Friesland biedt onderdak aan ruim 200 katten die moeilijk- tot niet herplaatsbaar zijn. Daarnaast zetten ze zich in om het kattenoverschot in Nederland terug te dringen.

Opnamebeleid
Het opnamebeleid van Kat in Nood verschilt van vele andere vergelijkbare organisaties. Zo vragen zij namelijk een maandelijks bedrag wanneer iemand een kat aan hun overdraagt. Dit bedrag dient betaalt te worden voor de rest van het leven van de betreffende kat. Ze praten dan ook niet over afstand maar het overnemen van de zorg. De meeste katten zijn door hun gedrags- of gezondheidsproblemen niet te herplaatsen (deze katten zijn wel herplaatsbaar) waardoor er een wachtlijst is van vijf tot acht maanden.

Medische hulp
Kat in Nood wil ook het kattenoverschot terugdringen. Daarom bieden ze voor mensen met beperkte financiële middelen sterilisatie en castratie aan tegen een gereduceerd tarief.

Ook hanteren ze de TNR-methode (trap, beter, return) waarbij zwerfkatten worden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en vervolgens weer worden vrij gelaten. Katten met een medisch probleem of sociale katten kunnen bij de stichting terecht of ergens herplaatst worden.

Adoptie op afstand
Zoals zoveel organisaties krijgen ze geen subsidie en zijn ze dus volledig afhankelijk van particulieren. Naast de gebruikelijke manieren van financiële steun (donateurschap, giften, erfenissen) kan Kat in Nood gesteund kan worden door het op afstand adopteren van één (of meerdere natuurlijk) van hun katten. Je ontvangt dan een foto en certificaat, mag ‘jouw’ adoptiekat bezoeken en ontvangt twee keer per jaar het nieuwsblad ‘Zwervertje’.

Kortom, Stichting Kat in Nood zet zich op meerdere manieren in voor het welzijn voor katten en biedt meerdere manieren om ze te steunen. Wil je meer weten en/of helpen? Kijk op de website voor meer informatie.

 

Foto’s: www.katinnood.nl